Snoezelen

Het woord “snoezelen” is een samentrekking van snuffelen en doezelen. Deze twee woorden omschrijven perfect wat snoezelen precies inhoudt.

  • Snuffelen: zoals een hond aan alles snuffelt om de wereld te verkennen, zo staat het aspect snuffelen bij snoezelen voor het verkennende, lerende, belevende. Dit is de actieve kant van het snoezelen. Hierbij staat verwondering centraal.
  • Doezelen: doezelen slaat dan weer op het passieve aspect van snoezelen, namelijk het relaxeren. Veiligheid en geborgenheid zijn hierbij heel belangrijk.

Bij snoezelen staan de zintuiglijke prikkels centraal – alle zintuigen kunnen bij het snoezelen geactiveerd worden.

snoezelen

Is snoezelen voor iedereen?

Snoezelen wordt als activiteit vooral aangeboden aan personen met een (meestal diep) mentale beperking of met dementie. Op de snoezelvakantie zien we snoezelen echter ook als een filosofie, waar iedereen baat bij heeft.