Snoezelen als filosofie

Wanneer we spreken over snoezelen als filosofie, dan hebben we het over de basishouding van waaruit we als medewerkers van de snoezelvakantie vertrekken. Het gaat om individualisatie, om aandacht en respect voor elke vakantieganger. De aangename sfeer die uit deze basishouding volgt, willen we doortrekken doorheen de hele vakantie. De snoezelsfeer komt dus niet alleen tot uiting tijdens de snoezelactiviteit, maar ook bijvoorbeeld tijdens de maaltijd, tijdens de verzorging,…

DSC_0414 (1024x680)

Deze snoezelende grondhouding is zeker niet specifiek voor de snoezelvakantie alleen. Een dergelijke levenshouding kan je toepassen op om het even welke (Ziekenzorg)vakantie, en zelfs in het leven van elke dag.